Functie omschrijvingen bestuur

De voorzitter is het gezicht van de organisatie, naar buiten en naar binnen.
Zijn of haar taken zijn:

 • Leiden van de algemene vergadering en de vergaderingen van het bestuur;
 • Leiden van het bestuur (initiatieven nemen, coördineren en doen uitvoeren van bestuurswerkzaamheden);
 • Vertegenwoordiging van de organisatie naar binnen en buiten.
 • Woordvoerder namens de vereniging
 • Contactpersoon voor het Sportbedrijf, inzake contract, onderhoud etc.
 • Organisator inzameling oud papier (de belangrijkste inkomstenbron)
 • Voorbeeldfunctie

De secretaris is de schrijver van het bestuur en daarmee van de vereniging.
Zijn of haar taken zijn:

 • Brieven en andere stukken schrijven namens de organisatie;
 • Archiveren van ontvangen brieven en bewaren afschriften van verzonden brieven;
 • Verslagen en notulen maken van de diverse vergaderingen, zoals de vergadering en de bestuursvergaderingen.
 • Bijhouden van de ledenlijst. Deze taak kan hij of zij delegeren.

De penningmeester beheert het geld van de organisatie.
Zijn of haar taken zijn:

 • Bijhouden van de kas en het beheren van de bankrekeningen;
 • Doen en ontvangen van betalingen;
 • Bijhouden van kas- en bankboek;
 • Het innen van de contributies
 • Maken van het financieel jaarverslag;
 • Bewaken van de plannen van het bestuur aan de hand van een begroting.

Voor meer informatie; neem contact op met Dennis, André of Huib

Met vriendelijke groet
Bestuur LTTC