Nieuwsbrief LTTC januari 2024

Einde LTTC nabij ??!!
Beste leden,

Er dient zich een groot probleem aan. De voorzitter, de penningmeester en de secretaris leggen op de komende ALV, maandag 22 april 2024, hun functies definitief neer. Dit betekent dat er maar één bestuurslid overblijft. Volgens de statuten kan de vereniging niet voortbestaan met minder dan drie bestuursleden.

Dringende oproep dus aan de leden; laat dit niet gebeuren en meld je aan voor een bestuursfunctie. Nadere informatie te verkrijgen bij Dennis, Maarten, André en Huib. Laat de vereniging niet in de steek !
Verhoging competitie toeslag en bondsafdracht NTTB

Pas deze week hebben wij te horen gekregen dat de toeslag per competitie stijgt van

€ 27,- naar € 36,63. Een erg forse stijging, waar wij echter geen invloed op hebben. De incasso van de contributie is uitgesteld, omdat we iedereen eerst hierover wilden informeren.

De bondsafdracht stijgt van € 5,- naar € 5,63.

Suikertaks

Het is mogelijk dat de horecaprijzen wat stijgen door de landelijk ingevoerde suikertaks. Als we duidelijk hebben wat het voor onze inkoop betekent, nemen we daar een besluit over.

Check gegevens leden

Binnenkort zullen we via onze site de mogelijkheid bieden je gegevens te controleren en aan te passen. Denk aan e-mail, telefoon, adres etc.

Communicatie LTTC

We gaan vanaf heden zoveel mogelijk communiceren via de website, www.lttc.nl . Dit gaan we doen omdat met het mailen regelmatig niet lekker gaat. Op de site is ook info te vinden over de competitie en de diverse toernooien.

Met vriendelijke groet
Bestuur LTTC