KAMPIOENSCHAPPEN SENIOREN AFDELING MIDDEN

KAMPIOENSCHAPPEN SENIOREN AFDELING MIDDEN

Data
Zaterdag 14 januari 2023 (voor spelers met een actuele rating lager dan 1200.
Zaterdag 21 januari 2023 (voor spelers met een actuele rating van 1200 en hoger).

Accommodatie
Tafeltenniscentrum Hilversum, Vaartweg 52, 1217 SV Hilversum. Tel: 035 623 33 88.

Soort evenement
Dit is een O-A-evenement, dat georganiseerd wordt binnen één afdeling.

Organisatie
TTV Hilversum, onder auspiciën van NTTB Afdeling Midden. Toernooicommissie Fred Visser, Duco Lieste, en Pieter Salentijn.
Toernooileider 14 januari 2023 Duco Lieste
Toernooileider 2 januari 2023 Fred Visser


Bondsvertegenwoordiger
14 januari 2023 Gerard van Giessen, e-mailadres: ggiessen@xs4all.nl
21 januari 2023 Gerard van Giessen, e-mailadres: ggiessen@xs4all.nl

Aanvang / Einde
Aanvang: Beide dagen 9.30 uur, zaal open vanaf 8.45 uur. Spelers moeten zich uiterlijk 15 minuten voor aanvang van de eerste wedstrijd aanmelden bij binnenkomst in de zaal.
Einde: Om uiterlijk 18.00 uur.


Tafels
Er wordt gespeeld in twee speelruimtes op maximaal 22 tafels.

Ballen
Er wordt gespeeld met door de NTTB goedgekeurde witte non-celluloid ballen.

Deelname
Deelname is mogelijk voor alle seniorleden (geboren in 2003 en eerder) van verenigingen van de afdeling Midden van de NTTB.
Indien een speler niet aan het dubbelspel wenst deel te nemen, dient dit expliciet aangegeven te worden op het inschrijfformulier.
Elke deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de inschrijving.

Jeugdspelers bij de senioren
Jeugdspelers die uitkomen in de eerste of eredivisie senioren, mogen bij de AK deelnemen bij de senioren en krijgen vrijstelling voor de AK jeugd.
Jeugdspelers met een rating van 1200 en hoger, mogen deelnemen aan de AK senioren, op voorwaarde dat zij ook aan de AK jeugd deelnemen. Hun inschrijvingvoor de AK senioren wordt goedgekeurd, zodra de inschrijving voor de AK jeugd binnen is.
Jeugdspelers geboren in 2004 en 2005 mogen zich inschrijven voor de AK senioren, op voorwaarde dat zij ook aan de AK jeugd deelnemen.
Eerstejaars senioren (geboren in 2003), die met dispensatie aan de jeugdcompetitie deelnemen, mogen voor dit toernooi uitsluitend bij de senioren inschrijven.

Afwijkende bepaling ELO-rating jeugdspelers
Om onjuiste plaatsing van spelers die alleen uitkomen in de jeugdcompetitie te voorkomen, wordt er 100 punten bij de rating opgeteld.

Klasse-indeling
Alle deelnemers spelen in één klasse enkelspel en één klasse dubbelspel (tenzij men aangeeft niet te willen dubbelen).
Heren en dames spelen door elkaar in dezelfde klassen, zowel in het enkelals in het dubbelspel.
Wij gebruiken voor de indeling de actuele rating bij inschrijving zoals vermeld op www.nttb-ranglijsten.nl . De ratings zijn te vinden door een naam of bondsnummer in te tikken.

Speelwijze
Volgens NTTB-reglement. Alle wedstrijden best of five met games tot 11 punten.
In het enkelspel worden meerkampen gespeeld en daarna afvalsysteem. In het dubbelspel wordt gespeeld in poules van 3 of 4.
Bij gelijk eindigen geldt de meerkampregel.

Prijzen
Per klasse zijn er twee individuele prijzen beschikbaar.
De winnaar van de hoogste ratingklasse in het enkelspel ontvangt de wisselbeker ‘Algemeen Afdelingskampioen’.
Daarnaast ontvangt de best presterende dame in de hoogste ratingklasse de wisselbeker ‘Dames Afdelingskampioen’.

Prijsuitreiking
De prijsuitreiking geschiedt direct na afloop van het toernooi.

Toernooiplanner
Bij de AK wordt gebruik gemaakt van de Toernooiplanner van de NTTB. De resultaten tellen mee voor de persoonlijke rating.
Legitimatie
Elke deelnemer dient bij inschrijving en deelname in het bezit te zijn van een geldige (digitale) NTTB Ledenpas. Voor meer informatie zie: www.nttb.nl/nttb-app/

Arbitrage
Alle wedstrijden worden door de deelnemers zelf geteld.

Inschrijfformulieren
Verzamel-formulieren worden naar alle contactpersonen van de verenigingen in de afdeling Midden gestuurd.
Daarnaast is er een individueel inschrijfformulier: Individueel kan men zich inschrijven via dit Inschrijfformulier

Inschrijfadres
De verzamel-formulieren dienen uiterlijk 31 december 2022 per e-mail te worden gestuurd naar het emailadres wat op het formulier staat.

Sluitingsdatum
Inschrijvingen voor het toernooi moet uiterlijk 31 december 2022 binnen zijn.

Inschrijfgeld
Het inschrijfgeld bedraagt € 13,00 per persoon. Indien een speler niet meespeelt in de dubbelklasse
bedraagt het inschrijfgeld € 9,00. Inschrijving verplicht tot betaling.

Betaling
De betaling dient gelijktijdig met de inschrijving te geschieden door overmaking van het verschuldigde bedrag op rekeningnummer NL13 RABO 0388294701 t.n.v. Tafeltennisvereniging Hilversum o.v.v. inschrijfgeld AK 2023 senioren.
Bij betaling in de zaal wordt €3,00 administratiekosten per inschrijving in rekening gebracht.

Berichtgeving
Deelnemers en contactpersonen van de verenigingen krijgen na inschrijving een bevestiging van hun deelname.

Afmeldingen
Eventuele afmeldingen z.s.m. doorgeven tot uiterlijk een dag van te voren per e-mail naar Fred.visser318@gmail.com. Bij afzegging wordt het inschrijfgeld niet geretourneerd.

Kantine
De accommodatie beschikt over een ruime kantine, waar dranken, warme en koude snacks verkrijgbaar zijn. In de kantine kan gratis gebruik worden gemaakt van wifi.

Sportkleding
Het dragen van door de NTTB goedgekeurde sportkleding is verplicht.
Witte shirts en shorts zijn niet toegestaan. Ook het dragen van buiten(sport)schoenen en schoenen met afgevende zolen is verboden.

Entree
Er wordt geen entreegeld geheven.

Coronamaatregelen
Alle spelers en bezoekers dienen zich te houden aan alle richtlijnen van het RIVM en de NTTB met betrekking tot het naleven van de coronamaatregelen.

Rookverbod
In het gehele gebouw geldt een rookverbod. Omdat de accommodatie op het terrein van een school ligt, mag ook er ook in de directe omgeving buiten niet worden gerookt.

Lijmverbod
In de gehele accommodatie mag niet gelijmd worden.

Bepalingen
De toernooicommissie behoudt zich alle rechten voor zoals omschreven in het toernooien wedstrijdreglement van de NTTB en de daaraan verbonden handboeken.
Instemmingsverklaring
Met het inschrijven voor dit toernooi gaat u akkoord met de volgende verwerkingen van gegevens van alle deelnemers door de NTTB en organisaties waarmee de NTTB
een verwerkersovereenkomst heeft:
Publiceren van naam en geslacht van de deelnemers, de indeling, uitslagen en persoonlijke resultaten van het toernooi op websites van de NTTB en organisaties Waar de NTTB verwerkersovereenkomsten mee heeft gesloten.
U gaat tevens akkoord met het gebruiken van de door uw vereniging verstrekte persoonsgegevens voor:
Het benaderen van de deelnemers door de NTTB en partners waarmee de NTTB een verwerkersovereenkomst heeft gesloten voor door de NTTB goedgekeurde toernooien en wedstrijden; Onderzoeken in het belang van de leden van de NTTB. U gaat tevens akkoord met het publiceren van foto’s en/of films, inclusief pas- en teamfoto’s van deze spelers op internet en sociale media en in tafeltennisaccommodaties, inclusief foto’s en/of films waar sponsoren van een vereniging of de NTTB op zijn vermeld.