Bekercompetitie komt er aan

De voorjaarscompetitie loopt langzaam naar het einde. Dat betekent dat de bekercompetitie weer inzicht komt.

Je kunt je teams nu al door geven via WhatsAapp van LTTC Wedstrijd Secretaris

Nieuwsbrief LTTC maart 2024

Gaat het toch nog goedkomen ???…
Extra informatie avond 22 april

Beste leden,
Wij merken dat er veel wordt gesproken over hoe het nu verder moet met de
vereniging, in verband met de bestuurlijke perikelen. Men wil toch wel heel
graag blijven spelen, zowel recreatief als competitief.
Daarbij krijgen we het idee, dat er best leden zijn die zich beschikbaar willen
stellen, maar toch nog een beetje koudwatervrees hebben. Of zich nog niet
goed kunnen voorstellen wat de functies inhouden.
Daarom organiseren we voor alle leden, die geïnteresseerd zijn in een
bestuursfunctie, een informatieve bijeenkomst op maandag 22 april,
vanaf 20.00 uur. Hier kan je alle vragen stellen die je nog hebt.
Hopelijk levert deze bijeenkomst voldoende resultaat op, zodat onze mooie
vereniging op een goede wijze kan blijven voortbestaan.
De geplande ALV verschuift door deze ingelaste bijeenkomst naar
maandag 6 mei, 20.00 uur.

Wij hopen dat 22 april een goed bezochte avond wordt.
Sportieve groet
Bestuur LTTC

Functie omschrijvingen bestuur

De voorzitter is het gezicht van de organisatie, naar buiten en naar binnen.
Zijn of haar taken zijn:

 • Leiden van de algemene vergadering en de vergaderingen van het bestuur;
 • Leiden van het bestuur (initiatieven nemen, coördineren en doen uitvoeren van bestuurswerkzaamheden);
 • Vertegenwoordiging van de organisatie naar binnen en buiten.
 • Woordvoerder namens de vereniging
 • Contactpersoon voor het Sportbedrijf, inzake contract, onderhoud etc.
 • Organisator inzameling oud papier (de belangrijkste inkomstenbron)
 • Voorbeeldfunctie

De secretaris is de schrijver van het bestuur en daarmee van de vereniging.
Zijn of haar taken zijn:

 • Brieven en andere stukken schrijven namens de organisatie;
 • Archiveren van ontvangen brieven en bewaren afschriften van verzonden brieven;
 • Verslagen en notulen maken van de diverse vergaderingen, zoals de vergadering en de bestuursvergaderingen.
 • Bijhouden van de ledenlijst. Deze taak kan hij of zij delegeren.

De penningmeester beheert het geld van de organisatie.
Zijn of haar taken zijn:

 • Bijhouden van de kas en het beheren van de bankrekeningen;
 • Doen en ontvangen van betalingen;
 • Bijhouden van kas- en bankboek;
 • Het innen van de contributies
 • Maken van het financieel jaarverslag;
 • Bewaken van de plannen van het bestuur aan de hand van een begroting.

Voor meer informatie; neem contact op met Dennis, André of Huib

Met vriendelijke groet
Bestuur LTTC